Welkom op de site van TooConnect

Wij ontwikkelen bedrijfsapplicaties die het verschil maken.

Ons uitgangspunt is dat de applicaties van de gebruikers zijn. We gebruiken een user centered design.

We hebben meerdere standaard-applicaties die we aanpassen aan de wensen van de organisatie en de gebruikers.

Elk systeem heeft een centraal hart waar verschillende functies en toepassingen omheen zijn gebouwd (bladen).
Vandaar de productnaam Flower.

De producten zijn:

FlowerCRM: relatiebeheer

FlowerERP: ordersysteem

FlowerSFDC: productie-registratie

Producten: FlowerCRM

FlowerCRM is ons relatiebeheer-systeem, waarbij de klant centraal staat.

Naast de basisgegevens die relevant zijn voor een klant, worden contactpersonen en adressen apart bewaard.
Hierdoor kunnen deze gegevens gekoppeld worden aan routeplanners en weergegeven worden als contactenlijst in mobile devices.

FlowerCRM bevat meerdere functies, zoals telefoonnotities, bezoekrapportages en routeregistratie.

Producten: FlowerERP

Binnen FlowerERP wordt alles van offerte tot en met facturatie geregeld.
Wat FlowerERP anders maakt dan andere ERP systemen, is dat niet de orders centraal staan maar de producten.
Een order is hierbij niets anders meer dan een product dat op een bepaald moment ergens geleverd moet worden tegen een bepaalde prijs.

Op deze wijze kunnen complexe producten teruggebracht worden naar eenvoudige onderdelen en kan er gewerkt worden met standaarden.
Een ander groot voordeel is dat wijzigingen in het productie-proces door bijvoorbeeld wijzigingen in de markt of nieuwe technische mogelijkheden, simpel kunnen worden toegepast.

Producten: FlowerSFDC

SFDC staat voor ShopFloor Data Collection, oftewel de registratie van de productiegegevens.
Belangrijk hierbij is de betrouwbaarheid van de gegevens. Een hoge betrouwbaarheid weten we te realiseren door:

  • Zoveel mogelijk automatisch te registreren.
    Indien mogelijk koppelen we het FlowerSFDC systeem rechtstreeks aan een productiemachine.
  • Gebruikersvriendelijke toepassingen
    Uiteindelijk is het systeem van de gebruikers, zij moeten er mee werken en weten wat het makkelijkste is.
  • Dubbele registratie.
    Zowel de productie als de productgegevens worden apart geregistreerd. Hierdoor is een check en balance mogelijk. Wanneer er verschillen zijn, worden deze geconstateerd en kan er gehandeld worden.

Uiteindelijk levert dit belangrijke stuurgegevens voor de organisatie op.

'meten is weten, weten is voorspellen, voorspellen is beheersen'

Producten: Overige diensten

Onze kennis met betrekking tot het ontwikkelen en implementeren van applicaties stellen we ook beschikbaar aan derden.

Contactgegevens

TooConnect
Regimentslaan 21
9471 MD Zuidlaren

06 -52310428